top of page
  • Writer's pictureAistila

Aistijaprofilointi arvioijaryhmän kehittämiseen

Henkilöstön aistit ovat tuotekehityksen tärkeä resurssi. Aistien toiminnan testaaminen on nyt helppoa Aistijaprofiloinnilla. Aistijaprofiloinnissa osallistujat testaavat aistejaan ja oppivat lisää itsestään aistijana ja osana arvioijaryhmää.Aistijaprofilointi sopii elintarviketuotekehityksen ja -markkinoinnin henkilöstölle, ruokapalvelun ammattilaisille, laadunvalvontaa toteuttaville - kaikille, jotka tekevät työssään tuotteiden aistinvaraista arviointia. Aistila tarjoaa Aistijaprofilointia osana henkilöstön kehittämiseen tarkoitettuja koulutuspalveluita.


Aistijaprofilointipaketti sisältää kaikki tarvittavat näytteet ja ohjeet. Toteutukseen tarvitaan vain lasillinen vettä ja tietokone tai älypuhelin tulosten kirjaamiseen sähköisellä lomakkeella. Aistitestauksen tuloksena saa henkilökohtaisen aistijaraportin, joka kertoo ominaisuuksien tunnistamisesta ja aistijan herkkyydestä sekä antaa harjoitusohjeita itsensä kehittämiseen. Arvioinnin jälkeen osallistujat saavat henkilökohtaisen tulosraportin ja tulokset käydään läpi ryhmän yhteisessä etätapaamisessa Aistilan tutkijan kanssa.


Kun Aistijaprofiloinnin tekee koko arvioijaryhmä, antaa tulos myös tilannekuvan ryhmän osaamisen kehittämiseen ja arvioijaryhmän koulutukseen. Se auttaa myös tunnistamaan ja hyödyntämään arvioijaryhmän yksilöllisiä eroja. Jokainen osallistuja voi verrata omaa tulostaan ryhmän tulokseen ja näin ollen ymmärrys itsestä osana arvioijaryhmää kasvaa.


 

-Aistijaprofilointiin osallistuva saa paketin, joka sisältää makuominaisuusnäytteitä, makuominaisuuksien seoksia ja hajunäytteitä arvioitavaksi. Paketti toimitetaan osallistujalle vaikka kotiovelle ja hän saa tehdä arvioinnin omassa rauhassa. Arvioinnin suorittaminen on tehty helpoksi ja selkeäksi, Miia Kaartinen Aistilasta kertoo.


Aistila toteutti Aistijaprofiloinnin Kotkamillsin aistinvaraisen arvioinnin raadille

-COVID-tilanne on tuonut jonkin verran haasteita Kotkamillsin raadin toimintaan, ja olemme saaneet Aistilalta tukea niin tuotetestauksessa kuin raatilaisten aistien aktivoinnissa Aistijaprofiloinnin avulla. Aistijaprofilointi toteutettiin rajoitukset huomioiden joustavasti, ja näytepakettien toimitukset jokaiselle raatilaiselle henkilökohtaisesti mahdollistivat myös etätyötä tekevien raatilaisten osallistumisen. Näytteiden valinnassa oli huomioitu toimialamme erityispiirteet ja raatilaisille jo tutuksi tulleet aistiärsykkeet.


Henkilökohtaiset raportit käytiin selkein esimerkein läpi kahdessa aallossa järjestetyissä Teams-tuokioissa. Aistijaprofilointi sai raatilaisiltamme pelkästään positiivista palautetta mielenkiintoisena projektina, ja palautteenkin pohjalta jatkossa teemme varmasti myös tämänkaltaista yhteistyötä, kertoo Minna Hannula, laatujärjestelmä- ja laboratoriopäällikkö Kotkamillsiltä.

Commenti


bottom of page