top of page
  • Writer's pictureAistila

Aistilan uutiskirje: Tutkimusympäristöt

Aistilan tutkimuspalvelut tuottavat aistilähtöistä kuluttajaymmärrystä tuotekehityksen, markkinoinnin ja laadunhallinnan tueksi. Halutussa kohderyhmässä selvitetään kuluttajien odotukset ja kokemus tuotteista. Käytössämme on myös koulutettu raati, joka tuottaa objektiiviset arviot tuotteiden aistittavista eroista.

Taustallamme on Turun yliopiston akateeminen tutkimus sekä monipuoliset raadit ja tutkimusympäristöt, joita yhteistyössä kehitämme. Toimimme tiiviisti eurooppalaisessa aistitutkimusverkostossa (ESN).

  • Aistilaboratorio

  • Flavoria® - tutkimusravintola ja kahvila

  • Aistikattila® - moniaistitila

  • Kotitestaus

  • Kenttäyhteistyö ulkomailla

  • Onlinetutkimukset ympäri maapallon


Aistilaboratorio

Aistinvaraiseen arviointiin suunniteltu häiriötön maistotila (ISO 8589-std). Se koostuu kuudesta erillisestä kopista joissa koulutettu raati tai kuluttajat keskittyvät tuotteiden arviointiin.Tilan välittömässä läheisyydessä on suurkeittiötasoinen näytteiden valmistuskeittiö. Aistilaboratoriomme sijaitsee Turussa, mutta tuotteiden kuluttajatestausta toteutamme viikottain myös yhteistyökumppanimme Norstat Finlandin tiloissa Helsingissä ja tutkimuskohtaisesti muissa Suomen kaupungeissa.


Flavoria® - tutkimusravintola ja kahvila

Flavoria® tutkimusravintola, on vaihtoehto kun tuote halutaan testata tuotteen todellisessa käyttöympäristössä. Flavoriassa tuote pääsee testiin lounasravintolan linjastolle, jossa asiakas ei ostopäätöstä tehdessään tiedä että kyseessä on tutkimus. Yritykselle tutkimus tuottaa tietoa tuotteen kohderyhmästä ja aistittavasta miellyttävyydestä. Ravintola sijaitsee Turussa ja edustaa nyt yli 600 päivittäisen asiakkaan opiskelija-

ja henkilöstöravintolaa.


Aistikattila® - moniaistitila

Aistikattilassa voidaan tuotearviointi viedä eri ympäristöihin. Tilan valaistusta, kuvitusta, ääntä ja tuoksua pystytään muokkaamaan halutun ympäristön aikaansaamiseksi. Esimerkiksi kotitesti ”kaverin keittiössä” onnistuu. Kuluttaja voi lämmittää, nauttia ja arvioida testattavan tuotteen keittiössä ja me pääsemme tarkkailemaan arviointia. Käytämme Aistikattilaa kun haluamme kuluttajan testaavan tuotteen mahdollisimman aidossa käyttötilanteessa ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä.


Kotitestaus

Usein on tarve, että kehitetty tuote valmistetaan, syödään ja arvioidaan kotona.Tällöin pystytään luotettavammin arvioimaan tuotteen annoskokoa, pakkausta ja käytettävyyttä. Testattavat tuotteet tarkkoine arviointiohjeineen toimitetaan kuluttajille kylmäketjun katkeamatta ja kuluttaja voi suorittaa arvioinnin omassa ympäristössään itselleen sopivana aikana.Vienti

Jos yritys suunnittelee tuotteen vientiä, on tärkeää että tuote testataan kohdemaassa oletetulla kohderyhmällä. Aistila toteuttaa tuotetestejä aistilaboratoriossa, hallissa ja kotona usean yhteistyökumppanin kautta eri Euroopan maissa mm. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, UK:ssa ja Baltian maissa.

Onlinetutkimukset ympäri maapallon

Kun tiedonkeruu tapahtuu online, ilman fyysisiä tuotteita, voimme etsiä tutkimukseen relevantin otoksen ympäri maapalloa. Näin toteutamme esimerkiksi tuotteiden konseptitestausta kun etsimme uudelle tuotekonseptille mahdollista kohderyhmää. Voimme myös toimia tiedonkerääjinä toisten tutkimuksissa. Haemme väestöä vastaavan otoksen asiakkaan haluamista maista, tarkastamme datan ja luovutamme sen asiakkaalle analysoitavaksi. Teemme yhteistyötä useiden rekisterikumppanien kanssa.

Commentaires


bottom of page