top of page
  • Writer's pictureAistila

Näkyykö vastuullisuus elintarvikepakkauksissa?

Elintarvikkeiden vastuullisuus on yksi vahvimmin kasvavista trendeistä ja pakkauksissa käytetyistä väitteistä.Euroopassa ja Yhdysvalloissa se näkyy pääsääntöisesti elintarvikepakkausten kierrätettävyytenä, pakkausmateriaalien ohenemisena sekä kokonaan kierrätysmateriaaleista valmistettuina pakkauksina. Myös tuotteen luonnollisuus, Luomu Euroopassa ja GMO vapaus Yhdysvalloissa, ovat useassa elintarviketuoteryhmissä yleisimpiä markkinointiväitteitä.

Aistila toteutti toukokuussa 2021 Food from Finlandille tiedonhaun, jossa selvitettiin vastuullisuusväitteiden käyttöä pakattujen elintarvikkeiden lanseerauksissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kokonaisuutta tarkasteltiin 11 eri tuoteryhmän tuotteiden näkökulmasta. Tiedonhaussa hyödynnettiin Mintel-tuotetietokantaa.


Tyypillisesti elintarvikepakkauksissa käytetään yhtäaikaisesti useita vastuullisuusväitteitä, ja eri tuoteryhmien välillä on viestinnässä suuriakin eroja. Esimerkiksi kananmunissa korostuu eläinten hyvinvointi, kaura-, meijeri- ja kasviproteiinituotteissa luomu ja pakkauksen ympäristöystävällisyys. Kalatuotteet viestivät vahvimmin kalankasvatuksen ja tuotannon vastuullisuudesta.


”Aistilan toteuttama selvitys kuvasi hienosti vastuullisuustrendin toteutumista tuotelanseerauksissa Euroopassa ja USA:ssa. Vientiyritysten tuleekin tuotelanseerauksia suunnitellessaan tarkastaa oman tuotteensa kilpailijat kohdemarkkinoilla sekä niiden käyttämät markkinointiväittämät ja logot. Tässä Aistilan kautta saavutettavissa oleva Mintel –tuotetietokanta on oiva työväline. ” Lili Lehtovuori, Business Finland, Food from Finland.


Vastuullisuusmittareiden viidakko on vaikeaselkoinen. Hiilijalanjäljen ja –neutraaliuden laskentaperusteet vaihtelevat ja kuluttajien on vaikea tietää, mikä tuote on toista parempi. Tilannetta sotkee se, että vastuullisuutta tarkastellaan erilaisten mittareiden kautta. Esimerkkinä myönteisiä päästövaikutuksia korostava hiilikädenjälki, jonka avulla kuluttaja pystyy alentamaan omaa hiilijalanjälkeään.

Lähitulevaisuuden kehityspanostus tuleekin yrityksissä suunnata mittareiden läpinäkyvyyden ja kuluttajaviestinnän ymmärrettävyyden parantamiseen. On kriittisen tärkeää, että yrityksen tekemät vastuullisuustoimenpiteet saadaan viestityksi kohderyhmälle. Tulevaisuuden vastuullisuus on kokonaisvaltaista raaka-aineiden hankinnan, tuotannon, jakelun ja loppukäytön suunnittelua ja ketjun hallintaa, jossa optimoidaan veden, maan ja energian käyttö.


Lisätietoa: Mari Norrdal, COO, Aistila Oy mari@aistila.fi


Lili Lehtovuori, Senior Advisor, Business Finland Oy lili.lehtovuori@businessfinland.fi


Lähteet: Sustainability in food packaging - Europe and US, Research report 2021, Food from Finland, https://mediabank.businessfinland.fi/l/HPMzKF9RmdmH


Kooste raportista Food from Finland:n USA:n markkinakoulutuksessa syksyllä.
AISTILA® on ideaalin aistikokemuksen kärkikehittäjä. Toteutamme aistilähtöisiä kuluttajatutkimuksia ja valmennuksia sekä hyödynnämme globaalia Mintel –tietokantaa markkinakartoituksissa. Aistila toimii tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. www.aistila.fi


Food from Finland ohjelma auttaa suomalaisia elintarvikealan yrityksiä pääsemään nopeasti muuttuville kansainvälisille elintarvikemarkkinoille, esitellen sinne innovatiivisia, korkeatasoisia, terveellisiä sekä turvallisia elintarvikkeita ja juomia. www.foodfromfinland.fi
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta sekä kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita. Business Finland työllistää 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä ympäri maailmaa ja 20 aluetoimistossa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

Comments


bottom of page