top of page
  • Writer's pictureAistila

Sensory Walk -kysely arvokas työkalu tilojen ja ympäristöjen aistiominaisuuksien mittaamiseen

Ympäristö vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen, ja kokemus ympäristöstä muodostuu erilaisten näkö-, haju-, kuulo- ja tuntoaistimusten perusteella. Tähän asti ei kuitenkaan ole ollut menetelmää, jolla tilojen aistikokemusta voitaisiin mitata ja luonnehtia systemaattisesti. Aistila Oy ja Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) loivat Sensory Walk -kyselyn, jota pilotoitiin Flavoria®-tutkimusravintolassa.


Sensory Walk -kysely on kokonaisvaltainen, kvantitatiivinen työkalu, jolla mitataan ihmisen moniaistista kokemusta tilasta. Se perustuu kirjallisuuskatsauksen ja arkkitehtien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntyneeseen sanastoon, joka auttaa luonnehtimaan tilojen ääniä ja hajuja sekä visuaalisia ja tuntoon liittyviä elementtejä.


- Eri aistimusten kuvailu ei aina ole helppoa. Valmiin Sensory walk-sanaston avulla jokaisen on helppo sanoittaa oma kokemuksensa tilassa ja siten tilan aistikokemus voidaan mitata. Sanasto on kehitetty sopimaan sekä ulkotilojen että sisätilojen aistikokemuksen analysoimiseen, kertoo Aistilan aisti- ja kuluttajatutkimusjohtaja Terhi Pohjanheimo.


Kyselyä pilotoitiin Turun yliopiston Flavoria®-tutkimusravintolassa kolmella eri testialueella: aulassa, ravintolasalissa ja jätepisteellä. Kyselyyn vastasi 318 osallistujaa, jotka rekrytoitiin paikan päällä ravintolassa. Tutkimus osoitti, että kolme edellä mainittua testialuetta eroavat toisistaan (p < 0.5) havaittujen hajujen ja äänenvoimakkuuden sekä hajujen, äänien ja visuaalisten elementtien miellyttävyyden osalta.


Kuva: Turun yliopisto

- Ravintolassa toteutetun tutkimuksen avulla ymmärrettiin, mistä asiakkaat ravintolatilassa pitävät ja mitkä aistimukset ovat asiakkaille epämiellyttäviä. Näin ravintolatoimija voi keskittyä tilan epäkohtiin ja parantaa asiakkaiden viihtyvyyttä. Vastaaminen asiakkaille oli helppoa Sensory Walk -kyselyn avulla, lisää Pohjanheimo. Flavoriassa toteutetun tapaustutkimuksen perusteella Sensory Walk -kyselyä voidaan käyttää eri tilojen ominaisuuksien erottamiseen ja epäyhteneväisten aistimusten tunnistamiseen ravintolassa. - Sensory Walk -mittaristo auttaa tutkijoita ja kehittäjiä tunnistamaan ympäristön viihtyvyyttä parantavia tai heikentäviä ominaisuuksia, kertoo Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen professori, tutkimusjohtaja Anu Hopia. Mahdollisia käyttökohteita löytyy myös virtuaali- ja lisätyn todellisuuden maailmasta: todellisen ympäristön ominaisuuksia voidaan mitata ja luonnehtia kyselyn avulla ja tuloksia verrata digitaalisen ympäristöön tai kokemukseen. Pääset lukemaan Food Quality and Preference-lehdessä julkaistun artikkelin tästä linkistä: https://authors.elsevier.com/a/1i8Za3O579jvd2


Lisätietoja: Terhi Pohjanheimo Sensory and Consumer Research Executive Aistila Oy terhi@aistila.fi

 

teksti: Anni Kerttula, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Turun yliopisto


댓글


bottom of page