top of page
  • Writer's pictureAistila

Aistilan asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset viestivät vahvasta luottamuksesta

Aistila kartoitti asiakkaidensa tyytyväisyyttä loppuvuodesta 2021. Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisena kyselynä yrityksen palveluita aktiivisesti käyttävien asiakkaiden keskuudessa. Tulokset osoittavat Aistilan vakiinnuttaneen paikkansa aistinvaraisen arvioinnin luottokumppanina.


Aistilan asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneet yritykset käyttävät monipuolisesti yrityksen palveluita, kuten tuote- ja konseptitestausta, koulutetun raadin mittauksia sekä aistijaprofilointia ja -valmennuksia. Toimialoista edustettuina olivat niin elintarvike- ja päivittäistavarakaupan toimijat kuin kuluttajatutkimuksia hyödyntävät tutkimus- ja kehitysyhtiöt. Vastaajaryhmä edustaa hyvin Aistilan aktiivista asiakaskuntaa.–Kyselyyn vastanneet yritykset edustavat lähes 90 prosenttia asiakkaista, joiden kanssa olemme tehneet töitä pidempään ja molemmin puolin sitoutuneesti, kertoo Aistilan operatiivinen johtaja Mari Norrdal.


Selvityksessä asiakkaat arvioivat kokemuksiaan yhteistyöstä Aistilan kanssa niin avoimin kommentein kuin yleistä tyytyväisyyttä mittaavalla kouluarvosanalla. Annettujen yleisarvosanojen keskiarvo oli kiitettävä, 9.

Osaaminen ja asenne saivat kiitosta


Vastausten perusteella asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä Aistilan henkilöstön ammattitaitoon ja palveluasenteeseen. Myös todistettu kokemus, monipuoliset tutkimusympäristöt ja aistinvaraisen arvioinnin erityisasiantuntemus saivat tunnustusta.


–Yhteistyökumppaniksi Aistila on valikoitunut vankan ammattitaidon ja erinomaisen asenteensa johdosta, yksi vastaajista toteaa.


–Olemme tehneet pitkään yhteistyötä kanssanne ja asiantuntemuksenne vakuuttaa joka kerta. Kanssanne on myös mukavaa työskennellä, kertoo toinen.


Nyt toteutettu asiakastyytyväisyystutkimus oli ensimmäinen laatuaan sitten Aistilan yhtiöittämisen, joka toteutettiin vuonna 2019. Yrityksen toimintaa ovat alusta lähtien ohjanneet erikoistuminen aistinvaraiseen arviointiin, vahva halu tarjota räätälöityjä tutkimus- ja valmennuspalveluja sekä läheinen yhteistyö Turun yliopiston kanssa. Tulosten perusteella valinnat ovat olleet oikeita.


–Erityisen iloisia olemme siitä, että tutkimusosaamisemme, hyvät fasiliteetit ja joustava asiakaslähtöinen tapamme toimia on vakuuttanut vastaajat, iloitsee Norrdal.

Kehitysideoihin tartutaan välittömästi


Toiminnan jatkuva kehittäminen on osa Aistilan DNA:ta. Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa mahdollistaa sen, että esiin nouseviin kehitysideoihin voidaan tarttua välittömästi. Norrdal arvelee tämän heijastuvan positiivisesti myös tutkimuksen tuloksissa.


–Vaikka erittäin tyytyväinen täytyy olla näin hyviin tuloksiin, aina voi jossain parantaa. Tänä vuonna olemme päättäneet satsata erityisesti tutkimusraportoinnin ja viestinnän kehittämiseen, kertoo Norrdal.


Myös viimeisin tutkimustieto ja kansainvälisistä verkostoista ammennetut kokemukset halutaan hyödyntää asiakkaiden hyväksi. Jatkuvalla uudistumisella halutaan varmistaa, että Aistilan palvelut tukevat sen asiakkaiden menestystä parhaalla mahdollisella tavalla.


Teksti: Riitta Birkstedt / SIGNIFIED Oy, kuva: Aistila Oy

bottom of page