top of page
  • Writer's pictureTerhi Pohjanheimo

Yhdessä kehittämässä aisti- ja kuluttajatutkimusta

European Sensory Network yhdistää Aistilan aisti- ja kuluttajatutkijoihin ympäri Eurooppaa. Tiiviisti toimivan verkoston avoin kulttuuri auttaa koko alaa kehittymään.


Aistila on Turun yliopiston kanssa jäsen European Sensory Network (ESN) verkostossa. ESN on vahva kansainvälinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu kolmekymmentä jäsenorganisaatiota 22:sta eri maasta. Turun yliopistosta Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Bioteknologian laitoksen elintarviketieteet yhdessä Aistilan kanssa edustavat verkostossa Suomea.


ESN yhdistää ainutlaatuisella tavalla aisti- ja kuluttajatutkijat yliopistoista, kaupallisista tutkimusyrityksistä, sekä teollisuudesta. Kaikki jakavat yhteisen intohimon aistinvaraiseen tutkimukseen, ja tuovat samaan pöytään erilaisia tutkimuskysymyksiä, osaamista ja näkökulmia.


Verkosto on tiivis ja lämminhenkinen. Sen kautta Aistilalle on myös muodostunut useita luottoyhteistyökumppaneita, joihin olemme yhteydessä, kun asiakkaamme kaipaavat kentän toteutusta Suomen ulkopuolella.

ESN tapaaminen Romanian Clujssa toukokuussa kokosi yhteen aisti- ja kuluttajatutkijoita eri puolelta Eurooppaa. Kuva: Sorina Dirjan


Iloisia jälleennäkemisiä verkoston tapaamisessa


Valerie Nofimasta ja Terhi Aistilasta. Kuva: Sorina Dirjan

ESN-verkoston toiminnalle tärkeitä ovat yhteiset tapaamiset ja tutkimushankkeet. Niissä eri osapuolet pääsevät jakamaan osaamistaan ja asiantuntemustaan. Tutkijat jakavat avoimesti kokemuksiaan ja ajatuksiaan tutkimustavoista ja tulosten analysoinnista, mikä auttaa koko alaa kehittymään.


Toukokuun alussa ESN kokoontui Romanian Cluj-Napocaan. Turusta tapaamiseen osallistui Aistilan Terhi Pohjanheimo.Tapaamisen aiheena oli kuluttaja- ja käyttäjäkokemus 'The User Experience and Consumer Journey'. Keskustelu kävi vilkkaana uusista tutkimusideoista aiheen ympärillä ja käynnissä olevien projektien sparrailuista. Tapaamisessa kuultiin myös verkoston jäsenten omista onnistuneista tutkimus- ja kehityshankkeista.


Clara Ng Pak Leung Procter & Gamble:lta kertoi uuden Ariel Ecoclick(R) pakkauksen

tuotekehitysprosessista.


P&G:n aisti- ja kuluttajatutkijat havainnoivat aluksi tarkkaan kuluttajia vanhan pakkauksen käytössä. Aiempi pakkaus oli kehitetty erittäin lapsiturvalliseksi, mutta monimutkainen avausmekanismi oli hankala myös aikuisille.


Uudessa pakkauksessa yhdistyvät nyt käytön helppous, toivottu kartonkinen pakkausmateriaali, ja lisäksi kehityksessä huomioitiin niin näkö-, tunto- kuin kuuloaistimukset. Pakkauksen kansiosaan on helppo tarttua sen avaamiseksi ja suljettaessa kannesta kuuluu klik- ääni, joka viestii, että pakkaus on sulkeutunut kunnolla.


Tällä hetkellä ESN-verkostossa on käynnissä muun muassa iso vastuullisuuteen liittyvä tutkimusprojekti. Se pureutuu vastuullisuuden merkitykseen ja eri ulottuvuuksiin kuluttajakäyttäytymisessä. Helen Vaikman (TFTAK) koostama kirjallisuuskatsaus löytyy ESN:n nettisivuilta julkaisujen alta.


European Sensory Network https://www.esn-network.com/

Comments


bottom of page