top of page
  • Writer's pictureAistila

Yhteistä aistikieltä etsimässä – Case Cloetta

Cloetta on tuttu pohjoismainen makeistalo, jonka tuotteita löytyy makeishyllyistä ympäri maailman. Kansainvälisen yrityksen haasteena on se, että tuotepäälliköt ja markkinoijat työskentelevät Suomessa ja tuotekehitys tapahtuu ulkomailla. Aistila auttoi Cloettaa vahvistamaan kansainvälisen tiimin yhteistä ymmärrystä tuoteominaisuuksista ja kuluttajien makumieltymyksistä Suomen markkinoilla.


- Projektissa käytettiin kuvailevaa menetelmää, jossa osallistujat koulutetaan yhteisen sanaston käyttöön. Menetelmässä valitaan tuotteita oleellisesti kuvaavat ominaisuudet, joiden voimakkuutta arvioidaan sovitulla asteikolla, kertoo Terhi Pohjanheimo Aistilasta.


Projektiin koulutettiin sekä Cloettan oma sisäinen raati Hollannista, Ruotsista ja Suomesta, että joukko Aistilan koulutetun raadin arvioijia.

- Halusimme että ammattilaiset auttavat meitä myös maistelussa, jotta saamme varmasti luotettavaa tutkimustietoa tuotekehityksemme tueksi, kertoo markkinointipäällikkö Anna Peuravaara Cloettalta.Aistinvaraisten havaintojen haasteet


Cloettan tapauksessa arviointilomakkeen rakentamiseen panostettiin paljon. Kun puhutaan syötävän tuotteen rakenteesta tai maun intensiteetistä, ihmiset voivat ymmärtää sanat hyvin eri tavoin. Huolellisella virkkeiden muotoilulla ja harjoitussessioilla varmistettiin, että kysymykset ymmärrettiin samalla tavalla ja että ne skaalautuivat samalle asteikolle. Koulutettujen raatien arviointien lisäksi projektissa toteutettiin myös kuluttajatutkimus, johon tulokset yhdistämällä ymmärrettiin, mitkä tuoteominaisuudet ovat kuluttajille tärkeitä.


- Tämä on yksi Cloettan lähihistorian kattavimmista tutkimuksista syötäviin tuotteisiin liittyen. Saimme varmuutta siihen, millaisia asioita ihmiset kuluttajina arvostavat ja miten omat tuotteemme pärjäävät suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin. Yhteistyö Aistilan kanssa varmisti sen, että olemme tuotekehityksessämme oikeilla jäljillä.


Yhteistyön tulokset


Projektin tuloksena syntyi kattava raportti, ja yhteinen ymmärrys eri maiden ja yksiköiden välille omien tuotteiden ominaisuuksista vahvistui.

- Me olemme ylpeitä, miten tällainen kansainvälinen kokonaisuus onnistui. On hienoa, että kaltaisemme objektiivinen taho voi auttaa keskittymään ratkaisuihin ja tuotteiden ominaisuuksien parantamiseen, sanoo Pohjanheimo Aistilasta.


- Aistilan tekemää raporttia on jo tässä vaiheessa hyödynnetty monessa eri yhteydessä ja se on auttanut keskusteluissa niin tuotekehityksen kuin muiden sisäisten sidosryhmien kanssa. Olemme tyytyväisiä, että lähdimme tekemään tätä Aistilan kanssa, sanoo Peuravaara.


 

AISTILA® on ideaalien aistikokemusten kärkikehittäjä Suomessa. Se tarjoaa aistilähtöisiä tutkimuksia ja valmennuksia kilpailukykyisten tuotteiden, palveluiden ja tilojen suunnittelun, kehittämisen ja kaupallistamisen tueksi. Aistila toimii tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston kanssa hyödyntäen aistinvaraisen tutkimuksen laboratoriota ja Flavoria®-tutkimusalustaa. www.aistila.fi

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page