top of page
  • Writer's pictureAistila

Yhteistyöllä kohti uusia löytöjä: Aistila ja Turun Yliopisto

Aistila on erikoistunut auttamaan yrityksiä tuotteiden ja raaka-aineiden aistittavaan laatuun ja aistimuksiin liittyvissä tutkimuskysymyksissä. Joskus asiakasyrityksen haaste vaatii lisätutkimuksia, jotka ylittävät Aistilan tekniset resurssit. Samaan aikaan elintarviketieteiden yliopisto-opiskelijat etsivät lopputyöaiheita, jotka liittyvät teollisuuden todellisiin haasteisiin. Aistilan ja Turun Yliopiston elintarviketieteiden yksikön välinen yhteistyö tarjoaa ratkaisun molemmille osapuolille.


Yhteistyö käynnistyy

Opiskelija valmistelemassa analyysiä nestekromatografilla eli HPLC-laitteella. Kuva: Oskar Laaksonen

Ensimmäiset opiskelijaprojektit otettiin työn alle viime keväänä.


-              Usein Aistilan asiakkaat ovat kiinnostuneita esimerkiksi siitä, mistä se tietty haju, maku tai suutuntuma johtuu.

Meidän analyysilaitteistollamme on mahdollista tutkia kemiallisia yhdisteitä näiden asioiden taustalla, kertoo dosentti ja yliopistonlehtori Oskar Laaksonen Turun yliopiston elintarviketieteiden yksiköstä.


Opiskelijaprojektin aloitusvaiheessa kootaan monialainen tiimi, joka sisältää asiakasyrityksen ja Aistilan edustajat, opiskelijan sekä hänen yliopisto-ohjaajansa.


-              Opiskelija saa projektin kautta mielekkään yrityskontaktin ja Aistilan asiakasyritys tarvitsemansa analyysin. Se on kaikkien kannalta hyvä yhtälö, jatkaa Laaksonen.


-              Tämä on myös hieno mahdollisuus yritykselle tutustua nuoriin opiskelijoihin ja kuulla heidän ajatuksiaan. Mukava myös nähdä, kuinka tällaiset oikeat teollisuuden haasteet motivoivat opiskelijoita tutkimuskysymysten ratkomisessa, kertoo Aistilan aisti- ja kuluttajatutkimusjohtaja Terhi Pohjanheimo.


Lopulta kemialliset ja Aistilan aistinvaraiset analyysit kootaan yhteen ja yhdessä selitetään makukokemuksen syntyä.


Molempia hyödyttävä yhteistyö

Opiskelija on ollut mukana muun muassa analysoimassa haihtuvia yhdisteitä, sekä sokereja, ja happoja.


Yhteistyö toimii myös toiseen suuntaan:


-              Viime vuonna teimme yliopistolla tutkimusta alkoholittomista oluista ja halusimme näiden oluiden käyttäjiä kuluttajatutkimukseen mukaan. Koska olemme opetus- ja tutkimusyksikkö, ei meillä ole tietokantaa kuluttajista. Yhteistyön ansiosta saimme käyttää tutkimuksessa Aistilan ja NuFon kuluttajaraatia, kertoo Laaksonen.

Elintarvikekemian ISQ 7000 Single Quadropole kaasukromatografi-massaspektometrilla voidaan analysoida esimerkiksi aromiin vaikuttavia haihtuvia yhdisteitä. Kuva: Meeri Santikko


Yhteistyön tulokset ovat olleet lupaavia, ja tulevaisuudessa on suunnitteilla lisää vastaavanlaisia projekteja, jotka yhdistävät Aistilan aistitutkimuksen, lopputyötään tekevät opiskelijat ja käytännön yritystoiminnan tarpeet.

Comments


bottom of page