top of page

PALVELUT

Ideaalien aistikokemuksien jäljillä.

 

Onnistunut asiakaskokemus on monen tekijän summa ja kaikkia näitä tekijöitä suodattavat nimenomaan aistit. Pärjätäkseen kilpailussa tuotteen onkin puhuteltava useita aisteja. Moniaistinen kuluttajakokemus on elämystaloudessa paras kilpailuvaltti. 

 

Vaihtoehtoja markkinoilla on enemmän kuin koskaan. Niinpä menestyäkseen kilpailussa on ymmärrettävä tekijät, jotka ratkaisevat valinnan.

TUOTE JA PAKKAUS

Parempi osumatarkkuus elintarvikkeiden tuotekehitykseen

muesli.jpg

Aistilasta saat elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden aistinvaraisen arvioinnin kaikki palvelut tuotekehityksen ideavaiheesta markkinoille.

 

Onko tuoteideasi kiinnostava valitsemassasi kohderyhmässä? Tuotamme aistilähtöistä kuluttajaymmärrystä tuotekehityksen, markkinoinnin ja laadunhallinnan avuksi. Selvitämme halutussa kohderyhmässä kuluttajien odotukset ja kokemukset tuotteista.

 

Käytössämme on ainutlaatuinen koulutettu raati, jonka avulla saadaan objektiiviset arviot tuotteiden aistittavista eroista. Tutkimusten toteuttamiseen käytössämme ovat monipuoliset tutkimusympäristöt ja -alustat.

Toteutamme mm. säilyvyystestit, erotustestit, tuote-, pakkaus- ja konseptitestit sekä tuotteille ominaisuusprofiilit. Aistipyörän avulla luodaan yhteinen kieli tuotekehityksen ja markkinoinnin välille.

Tuote ja pakkaus

TILAT JA PALVELUKOKEMUKSET

Miten rakennetaan tila, jossa käyttäjä viihtyy?

Textile Shop

Tutkimme myös tilojen ideaaleja aistiominaisuuksia mittaamalla tilakokemusta ja tunnistamalla kehityskohteet.

Aistilan tilasuunnittelun menetelmät soveltuvat esimerkiksi kaupunkiympäristöjen, liiketilojen, ravintoloiden, hotellien, työtilojen ja erilaisten elämysten kehittämiseen. Menetelmillä voidaan mitata ja analysoida nykyisiä aistikokemuksia ja suunnitella ideaalikokemuksia.

Sensory walk 360 on työkalu tilakokemuksen mittaamiseen. Tilaa havainnoidaan aisti kerrallaan, jolloin saadaan kuluttajakokemus tilasta. Tilakokemus on aina myös aistikokemus.

 

Moniaistinen resepti sopii kaupunkikehitykseen tai esimerkiksi matkailuelämysten suunnitteluun. Työkalu mahdollistaa kuluttajien osallistamisen suunnitteluprosessiin.

Tilatja palvelukokemukset

KOULUTUS JA AISTITESTAUS

Räätälöity valmennus aisteja ymmärtämällä

colours_people_testing_multisensory.jpeg

Miten saada paras hyöty aistinvaraisista arvioinneista tuotekehitysprosessin päätöksentekoon? Aistijaprofilointi on aistitesti, jonka avulla kartoitetaan yrityksen arviointiryhmän  arvioijien aistiherkkyydet ja koulutetaan tunnistamaan ja sanallistamaan tuotteiden aistiominaisuudet.

 

Tieto on apuna arviointiryhmän ja yksilön omassa kehittymisessä. Ihmiset ja heidän aistinsa ovat tuotekehityksen keskeisin resurssi.

 

Meillä on räätälöityjä koulutuspaketteja tuotekehityksen, laadunhallinnan ja markkinoinnin tarpeisiin. Koulutuksissa voidaan keskittyä arvioinnin perusmenetelmien haltuunottoon, näytteiden kuvailun harjoitteluun, aistimisen yksilöllisyyteen tai uuden arviointimenetelmän sisäänajoon.

 

Koulutus

Yrityksen aistikumppani

Huulet.png

Uskomme laadukkaaseen tutkimuslähtöiseen ongelmanratkaisuun. Toimimme asiakaslähtöisesti ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen, kuten edelläkävijältä on lupa odottaa.

Nenä.png

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa ja lunastamme antamamme lupaukset. Toimimme joustavasti ja kunkin projektin erityisvaatimukset huomioon ottaen.

Sydän.png

Saavutamme tuloksia paneutumalla innostuneesti ja asiantuntemuksella jokaiseen toimeksiantoomme projektin koosta riippumatta. Vaativimpaankin tutkimusasetelmaan on olemassa ratkaisu, ja me löydämme sen.

TESTIT JA PROFIILIT

bottom of page