top of page
pomgranade.jpeg

REFERENSSIT

Aistilassa osataan ratkaista haastavimmatkin ongelmat ja haemme aina tarpeeseen nähden parhaan ja optimaalisen ratkaisun. Alta löytyy inspiraatioksi esimerkkejä niin tutkimusmenetelmistä ja tutkimusalustoista kuin työkaluistakin. 

Moniaistinen asiakaskokemustutkimus, Kauppakeskus Mylly

mylly_logo.PNG

"Tutkimuksen tuloksena syntynyt kokemuspyörä tulee olemaan osa Myllyn tilakonseptin työkalupakkia. Se tulee olemaan käytössä meillä viikoittain ja vaikuttaa ihan konkreettisesti siihen, miten tiloja tulevaisuudessa kehitetään ja mitä asioita suunnittelussa on otettava huomioon."

 

Meri Hakulinen, konseptipäällikkö, Kauppakeskus Mylly

Aistinvarainen kuluttajatutkimus, Superground

superground_logo.PNG

"Valitsimme yhteistyökumppaniksi Aistilan, koska he olivat kiinnostuneita tuotteestamme ja tarjosivat sellaista tutkimusta, joka on sekä tieteellisesti pätevää että meille hyödyllistä. Raportti on visuaalinen ja helposti luettava myös henkilölle, jolle elintarviketeollisuuden käsitteet ja toiminta ei ole tuttua. Olemme lähettäneet raporttia niin asiakkaillemme, medialle kuin sijoittajille ympäri maailmaa." 

 

Santtu Vekkeli, toimitusjohtaja ja perustaja, Superground

Kaupunkiympäristön aistikokemus, Turun kaupunki

Screenshot 2022-09-13 at 14.07.37.png

"Olimme todella tyytyväisiä, siihen mitä tuloksia saimme kokemuspyörän kautta. Tutkimuksen avulla pystyimme täsmentämään kehittämisen painopisteitä, ja tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää laajemminkin kaupunkisuunnittelussa."

Julia Chir, projektipäällikkö, Kulttuurin kärkihanke, Turun kaupunki

Rommituotteiden ominaisuusprofiilit, Symrise AG

symrise_logo.PNG

Symrise AG:n ja Aistilan toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin aistinvaraiset erot alkoholittomien ja täysalkoholisen rommin välillä. ”Tutkimuksen tulokset auttavat meitä kehittämään ratkaisuja, jotka vievät meidät tuotekehityksessä lähemmäksi tavoitteita."

Stefanie Quilitz, Sensory & Consumer Insights Project Leader (EAME), Symrise AG

Arviointisanaston kehittäminen ja raadin koulutus, Cloetta

Screenshot 2022-06-20 at 14.27.07.png

”Halusimme, että ammattilaiset auttavat meitä myös maistelussa, jotta saamme varmasti luotettavaa tutkimustietoa tuotekehityksemme tueksi. Saimme varmuutta siihen, millaisia asioita ihmiset kuluttajana arvostavat ja miten omat tuotteemme pärjäävät suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin. Yhteistyö Aistilan kanssa varmisti sen, että olemme tuotekehityksessämme oikeilla jäljillä.”

Anna Peuravaara, markkinointipäällikkö, Cloetta

Aistinvaraisen arvioinnin koulutus ja aistitestaus, Maustaja

maustaja_logo.PNG

”Aistila testasi yrityksemme maistajien aistit sekä koulutti meitä aistinvaraisen arvioinnin menetelmien hyödyntämiseen omassa prosessissamme. Aistila räätälöi käyttöömme Aistipyörän, joka tuo apua tuotteiden kuvailuun ja arvioijien yhteisen kielen löytämiseen.”

Tiina Mikkonen, tuotekehittäjä, Maustaja

Aistinvarainen kuluttajatutkimus kolmessa eri maassa, Cloetta

Screenshot 2022-06-20 at 14.27.07.png

”Aistila carried out product testing research for us in Finland, Sweden, and the Netherlands. In the project, consumer liking and sensory preferences were compared between the countries. The high-quality research and report proved to be highly useful for future product development and innovation.”

Daniel Lindblad, Global Category Development Lead Candy, Cloetta

Koulutettu asiantuntijaraati, Atria Oy

Atria logo.png

”Aistilan koulutettu asiantuntijaraati tutki tuotteidemme aistittavaa laadun muutoksia. Kokonaisuus toteutettiin laadukkaasti ja saimme selkeät tulokset, joiden pohjalta pystymme etenemään omissa päätöksissämme.”

Aaro Mäkimattila, Tuotekehitysjohtaja, Atria Suomi Oy

Kansainvälinen yhteistutkimus,
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto logo.png

”Aistila hoiti EIT Food:n rahoittaman tutkimuskonsortion yhteistutkimuksen aineistonkeruun kymmenessä Euroopan maassa. Kokonaisuus sisälsi tutkimuslomakkeiden käännökset kohdemaan kielelle ja tiedonkeruun sovittujen kriteerien mukaisesti. Aistila oli joustava kumppani, jonka työn laatuun ja palvelukykyyn olimme tyytyväisiä.”

Mari Sandell, Professori, Helsingin yliopisto

Aisti MindMap, Oy Soija Ab Jalofoods

logo_jalotofu.png

”Aisti MindMapin avulla meidän oli helppo lähteä suunnittelemaan uutta tuotetta ymmärtämällä ensin kuluttajien ajatusmaailmaa tuotteelle tärkeistä ominaisuuksista. Testasimme kehitetyn tuotteen Flavorian Aistikattilaan rakennetussa kotiympäristössä, ja saimme arvioijien palautteen avulla tarkat ohjeistukset tuotteen jatkokehitykseen.”

Jouko Riihimäki, Kaupallinen johtaja, Jalofoods / Oy Soya Ab

Tuotteiden ominaisuusprofiilit kuvailevalla menetelmällä, Valio Oy

Valio logo.png

”Hyödynsimme Aistilan asiantuntijaraatia tuotteiden aistinvaraisten erojen selvittämisessä. Tutkimuksen lähtökohtana oli hypoteesi, että raaka-ainemuutokset voivat vaikuttaa lopputuotteiden aistittavaan laatuun. Tutkimuksen perusteella saimme selvän ymmärryksen siitä, mikä oli raaka-aineiden vaikutus eri resepteissä tuotteiden ulkonäkö-, maku-, suutuntu-  ja flavoriominaisuuksiin.”

Sari Puputti, Senior Research Scientist, Valio Oy

Turun linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu

Screenshot 2022-09-13 at 14.17.26.png

Turun kaupunki järjesti kansainvälisen ideakilpailun Linnanniemen alueen kehittämisestä. Ideakilpailun tarkoituksena oli kannustaa kilpailijoita innovatiivisuuteen, kuitenkin toteutettavissa olevin suunnitelmin. Kilpailutöitä käytetään tulevaisuudessa alueen kehittämistyön tukena. Aistila pääsi osallistumaan kilpailuun osana Schauman arkkitehtien koordinoimaa työryhmää.

”Aistila toi suunnitteluun mukaan kuluttajien aistikokemukset sekä tärkeää tietoa turkulaisten toiveista jokirannan kehittämiseksi ja saaristoalueen kytkemiseksi osaksi kaupunkia. Työryhmä oli laaja ja kilpailutehtävän monimuotoisuuden johdosta siihen osallistui suunnittelijoiden lisäksi eri alojen toimijoita mm. Turun yliopistosta sekä yksityiseltä sektorilta.”

Klaus Jacoby, Schauman Arkkitehdit Oy

Flavoriassa toteutettu tuotetutkimus,
Raisio Oyj

Raisio logo.png

”Flavoriassa testaamalla pääsemme kiinni kuluttajan todelliseen valintatilanteeseen. Saamme tiedon kuka on kiinnostunut testattavana olevasta tuotteestamme ja mitä mieltä hän siitä on. Tämä on hyvä lisäarvo suhteessa jo käytössä oleviin, ennakkorekrytointiin perustuviin tutkimusmenetelmiin.”

Heli Töykkälä, New Business Manager, Raisio Oyj

Uudenlaista tutkimustietoa kaupunkisuunnitteluun, Turun kaupunki

Screenshot 2022-09-13 at 14.07.37.png

Miltä merellinen Turku Tuntuu?

”Tämän uudenlaisen tutkimustiedon avulla kaupunkisuunnittelua voidaan tehdä entistä paremmin asukkaille todistetusti olennaisten kokemusten lähtökohdista ja konkreettisiin aistimuksiin asti ajateltuna.  Tutkimus antaa paljon tietoa siitä, millainen merellinen kokemus on Turulle ominaista ja ainutlaatuista. Tätä hyödynnetään merellisen kaupungin ja sen mielikuvan kehittämisessä.”

Antti Kirkkola, Yhteysjohtaja, Turun kaupunki

Moniaistinen resepti,
Vaasan Oy

Screenshot 2022-09-13 at 14.01.26.png

”Aistilan moniaistisen kokemustutkimus tuotti meille konkreettista uutta informaatiota tuotteidemme asiakaskokemuksesta. Tämän uniikin metodin lopputuloksena syntynyt selkeä presentaatio antoi meille hyvän työkalun portfolion, konseptien, brändin ja pakkausten kehittämiseen ja suunnitteluun.”

Mariana Liljeström, Analytics Development Manager, Vaasan Oy

Kansainvälinen tiedonhaku,
Food from Finland

Food from Finland logo_edited.png

Aistila toteutti toukokuussa 2021 Food from Finlandille tiedonhaun, jossa selvitettiin vastuullisuusväitteiden käyttöä pakattujen elintarvikkeiden lanseerauksissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tiedonhaussa hyödynnettiin Mintel-tuotetietokantaa. ​ Vastuullisuus näkyy sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa pääsääntöisesti pakkausten kierrätettävyytenä, pakkausmateriaalien ohenemisena sekä kokonaan kierrätysmateriaaleista valmistettuina pakkauksina. Myös tuotteen luonnollisuus, Luomu Euroopassa ja GMO-vapaus Yhdysvalloissa ovat useassa tuoteryhmässä yleisimpiä markkinointiväitteitä. ​ Tyypillisesti elintarvikepakkauksissa käytetään yhtäaikaisesti useita vastuullisuusväitteitä, ja eri tuoteryhmien välillä on viestinnässä suuriakin eroja. Esimerkiksi kananmunissa korostuu eläinten hyvinvointi, kauratuotteissa luomu ja kalatuotteissa vastuullinen kalantuotanto. ​ ”Aistilan toteuttama selvitys kuvasi hienosti vastuullisuusväittämien toteutumista tuotelanseerauksissa. Vientiyritysten tulee tuotelanseerauksia suunnitellessaan tarkastaa oman tuotteensa kilpailijat kohdemarkkinoilla sekä niiden käyttämät markkinointiväittämät ja logot. Tässä Aistilan kautta saavutettavissa oleva Mintel –tuotetietokanta on oiva työväline.” ​ Lili Lehtovuori, Business Finland, Food from Finland

Raadin kehittäminen ja tutkimusyhteistyö,
Kotkamills Oy

Kotkamills logo.png

"Kotkamillsin oma aistinvarainen raati on toiminut jo muutamien vuosien ajan. Aluksi keskityttiin arvioimaan tuotteiden hajua sekä maitosuklaarouheeseen siirtyvää virhemakua standardin SFS-EN 1230 mukaisesti. Oman raadin tulokset ovat olleet erittäin tärkeitä sekä tuotelaadun varmistamisessa että aktiivisen tuotekehitystoiminnan ohjaamisessa. ​ Uudentyyppiset tuotteet sekä laatutason jatkuva parantaminen edellyttävät aktiivista aistinvaraisen arvioinnin kehittämistä, ja olemme ottaneet käyttöön uuden testimenetelmän virhemakujen tutkimiseksi. Tässä kehitystyössä olemme saaneet Aistilalta sekä vahvistusta suunnitelmillemme että uusia ideoita toiminnan kehittämiseen. Yhteydenpito on ollut välitöntä ja vaivatonta, ja olemme saaneet kaipaamaamme erityisosaamista sekä tieteellistä näkökulmaa referensseineen maanläheisessä ja ammattimaisessa paketissa oman toimintamme ja osaamisemme tueksi. ​ Olemme teettäneet Aistilalla tutkimusprojekteja, joiden suunnitelmia valmisteltaessa on ollut suureksi avuksi se ketteryys ja tarkkuus, jolla tutkija on saanut kiinni toiveistamme. Suunnitelmaluonnokset ovat olleet havainnollisia, selkeitä ja tarkkoja, eikä korjauksiin tai kommentointeihin ole tuhraantunut aikaa lainkaan. Myös tulosten raportointi ja raportin esittely saavat meiltä suuret kiitokset. ​ Olemme saaneet Aistilalta tukea niin tuotetestauksessa kuin raatilaisten aistien aktivoinnissa aistijaprofiloinnin avulla. Aistijaprofilointi toteutettiin joustavasti, ja näytepakettien toimitukset jokaiselle raatilaiselle henkilökohtaisesti mahdollistivat myös etätyötä tekevien raatilaisten osallistumisen. Näytteiden valinnassa oli huomioitu toimialamme erityispiirteet ja raatilaisille jo tutuksi tulleet aistiärsykkeet. Henkilökohtaiset raportit käytiin selkein esimerkein läpi Teams-tuokioissa. Aistijaprofilointi sai raatilaisiltamme pelkästään positiivista palautetta, ja jatkossa teemme varmasti enemmän tämänkaltaista yhteistyötä." Minna Hannula, laatujärjestelmä- ja laboratoriopäällikkö, Kotkamills Oy

bottom of page