top of page
  • Writer's pictureAistila

Kokemus ympäristöstä rakentuu aistien välityksellä: Turun Kaupunki

Aurajokiranta on keskeinen osa Turun kaupunkikuvaa. Miten jokirannasta saadaan Kulttuuriranta, Kaupunkivision mukainen viihtyisä ja elävä kohtaamispaikka kaupunkilaisille?


Turun kaupungin ja Aistilan tutkimuksen ytimessä olivat kaupunkilaisten kokemukset jokirannasta. Yhteistyön tuloksena syntyi kaupunkilaisten kokemuksista ja toiveista koostuva kokemuspyörä ja raportti, jotka tukevat Kulttuurirannan kehittämistä tulevaisuudessa.


- Olimme todella tyytyväisiä siihen, mitä tuloksia saimme kokemuspyörän kautta. Tutkimuksen avulla pystyimme täsmentämään kehittämisen painopisteitä, ja tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää laajemminkin kaupunkisuunnittelussa, kertoo Turun kaupungin Kulttuurin kärkihankkeen projektipäällikkö Julia Chir.


- Tutkimus osoitti, kuinka erityinen paikka Aurajokiranta on turkulaisille. Kokemus ympäristöstä muodostuu aistien kautta ja jokiranta tarjoaa sopivat puitteet sekä rauhoittumiselle ja rentoutumiselle että erilaisille ilahduttaville taide- ja kulttuurielämyksille, kertoo Aistilan aisti- ja kuluttajatutkimusjohtaja Terhi Pohjanheimo.


Kuva: Turun kaupunki, Tim Bird

Sujuva liikkuminen ja kaupunkivihreä ovat turkulaisille tärkeitä

Kulttuurirantaa on jo aiemmin suunniteltu yhdessä kaupunkilaisten kanssa Unelmien kulttuuriranta-työpajoissa. Työpajoissa kaupunkilaisille tärkeinä seikkoina nousivat esiin esimerkiksi sujuva liikkuminen sekä vehreät ja väljät liikkumisen ympäristöt.

Kuva: Turun kaupunki, Heikki Räisänen

- Halusimme yhdessä Aistilan kanssa validoida näitä keskusteluissa ja työpajoissa saamiamme tuloksia, kertoo Julia Chir.


Mittauksia tehtiin eri kohdissa Kulttuurirannan aluetta. Kokemustutkimuksen ja lomakkeen avulla mitattiin sitä, miten tärkeitä suunnitellut toimenpiteet ovat asukkaille. Mittausten avulla suunnitellut kehitystoimenpiteet voitiin myös asettaa tärkeysjärjestykseen.


- Halusimme tutkia, miltä kulttuuriranta tuntuu nyt ja myös sitä, miten fiilis kehittyy muutosten myötä. Tulosten avulla voimme myöhemmin mitata tehtyjen muutosten vaikutuksia, kertoo Chir.


- Parhaimmillaan Aistilan Kokemuspyörä mittaa asetettuja tavoitteita kaupunkilaisten kokemuskielellä ja antaa kaupungin johdolle työkaluja kehitykseen, kiteyttää Aistilan operatiivinen johtaja Mari Norrdal.


Vuonna 2017 julkaistu Turun kaupungin kehittämissuunnitelma Keskustavisio toimii ohjenuorana keskustan kehittämiselle tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Kulttuuriranta on osa Keskustavisiota ja sen tarkoitus on kehittää Aurajokirantaa kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi.

Kuva: Turun kaupunki, Suomen Ilmakuva

Comments


bottom of page