top of page
  • Writer's pictureSaara Lundén

Koulutettu asiantuntijaraati tuottaa luotettavaa tietoa tuotteen ominaisuuksista

Toisinaan on tärkeä ymmärtää tarkasti, miten raaka-aine tai valmistusprosessi vaikuttaa tuotteen aistittaviin ominaisuuksiin, miten tuote muuttuu säilyvyysaikanaan tai miten omat tuotteet eroavat kilpailijoiden tuotteista. Koulutetun aistinvaraisen arvioinnin raadin avulla selvitämme ja mittaamme eroja näytteiden välillä. Aistilan ja Turun yliopiston yhdessä ylläpitämä koulutettu aistiraati on aktiivisesti käytössä erilaisissa projekteissa.


Raatilaisten aistit on testattu ja he pystyvät kuvailemaan aistimuksiaan sanallisesti. Raatilaisille on koulutettu käytössä olevat arviointimenetelmät ja he ovat opetelleet arvioimaan erilaisia näytteitä. Jokainen tutkimusprojekti on erilainen ja siksi aistiraati koulutetaan vielä erikseen arvioimaan juuri kyseisentyyppisiä näytteitä. Koulutuksen aikana luodaan sanasto arvioitavista ominaisuuksista. Arviointiin valittuja ominaisuuksia kuvaavien vertailunäytteiden avulla pystytään kalibroimaan raatilaiset arvioimaan samalla tavalla, tarkasti ja toistettavasti.
Arvioinnin tuloksena saadaan tuotteiden aistiominaisuuksien profiilit, joista nähdään kuinka paljon ja missä ominaisuuksissa näytteet eroavat. Tuotteiden aistiprofiileja voidaan hyödyntää niin tuotekehityksessä, markkinoinnissa kuin laadunvalvonnassakin.


Koulutetun raadin arviointien rinnalla voidaan toteuttaa myös erilaisia laboratorionanalyysejä. Tulokset esimerkiksi vedensidontakyvystä, pH-arvo tai valittujen yhdisteiden analysointi täydentävät ymmärrystä tutkittavista tuotteista.


”Hyödynsimme Aistilan asiantuntijaraatia tuotteiden aistinvaraisten erojen selvittämisessä. Tutkimuksen lähtökohtana oli hypoteesi, että raaka-ainemuutokset voivat vaikuttaa lopputuotteiden aistittavaan laatuun. Tutkimuksen perusteella saimme selvän ymmärryksen siitä, mikä oli raaka-aineiden vaikutus eri resepteissä tuotteiden ulkonäkö-, maku-, suutuntu- ja flavoriominaisuuksiin.”


Senior Research Scientist Sari Puputti, Valio Oy


コメント


bottom of page