top of page
  • Writer's pictureAistila

Mintel: Globaalit trendit vuonna 2023

Nyt ja lähitulevaisuudessa kulutustottumuksia muokkaavat erityisesti viisi eri trendiä. Tämä käy ilmi Mintelin globaalia kulutusta käsittelevästä vuosiraportista, jonka olemme koostaneet tähän.Mintelin uusi raportti erottelee viisi trendiä, jotka muokkaavat kulutustottumuksia nyt ja lähitulevaisuudessa: keskittyminen itseen, hyperväsymys, voima kansalle, kansainvälinen paikallisuus ja tiedostava kulutus.


Kulutus pandemian jälkeisessä ajassa keskittyy itseen ja oleelliseen

Kuluttajat ovat pandemian ajan tottuneet joustamaan omista toiveistaan ja myös kulutustottumuksistaan. Niin sanottu FOMO eli pelko siitä, että jää jostain paitsi, on vähentynyt. Kuluttajilla on ollut aikaa pohtia, mikä elämässä on tärkeää.


Lisäksi maailma on muuttunut kuluttajan kannalta hektiseksi. Mintelin raportissa ”hyperväsymykseksi” kutsutaan tilaa, jossa kuluttajat yrittävät jättää ulkopuolelle kaiken epäoleellisen.


Kuluttajat haluavat nyt luoda yhteyksiä vain niihin asioihin, joilla on heille eniten merkitystä. Vuonna 2023 brändeiltä toivotaan sitä, että ne asettavat kuluttajan yksilölliset tarpeet jälleen etusijalle.


Tiedostavaa ja kansainvälistä kulutusta – paikallisuus huomioiden


Mintel kuvailee raportissaan valta kansalle -tyyppistä kuluttajakäyttäytymistä. Siinä korostuu tietoisuus omien kulutusvalintojen seurauksista. On entistä tärkeämpää ostaa vastuullisten brändien tuotteita sekä palveluita.


Moni haluaa suosia paikallisia yrityksiä muun muassa ympäristön takia. ”Paikallinen” ei kuitenkaan enää tarkoita pelkästään kuluttajan välitöntä läheisyyttä vaan sitä, että tuote tai palvelu hyödyttää paikallista yhteisöä – oli se missä päin maailmaa tahansa.


Mitä yritysten kannattaa tarjota kuluttajille?

Taloudellisesti epävarmoina aikoina kuluttajien epäluottamus lisääntyy. Brändit, jotka voivat tarjota kuluttajille uutta suuntaa tai hallintaa oman identiteettinsä suhteen, ovat vahvoilla.


Maailma koetaan nyt sekavaksi ja hämmentäväksi. Kuluttajat kaipaavat yksinkertaisia, selkeitä ratkaisuja sekä asiantuntijasuosituksia.


Brändien tulee myös viestiä selkeästi tarjoamastaan arvosta – sekä näkyvästä että koetusta. Kuluttajia kiinnostaa paitsi se, mitä he rahallaan saavat, myös se, millaista yritystä he ostopäätöksillään tukevat. Nämä seikat vaikuttavat eniten siihen, mitä brändejä kuluttajat nyt ja lähitulevaisuudessa tulevat suosimaan.

Comentários


bottom of page