top of page
  • Writer's pictureAistila

Laadukas aineisto on avainasemassa tehokkaan kuluttajatutkimuksen tekemisessä

Onlinekyselyn, kuten konseptitutkimuksen, aineiston laadun tarkastuksella saavutetaan kustannussäästöjä ja varmuutta päätöksentekoon. Tutkimus havainnollisti, kuinka aineistosta saadaan enemmän irti, kun huonolaatuiset vastaukset seulotaan aineistosta.


Aistilan Terhi Pohjanheimo on mukana tutkijaryhmässä, joka selvitti miten kuluttajien seulonnalla onlinekyselyissä voidaan saavuttaa tehokkuutta ja varmuutta kuluttajakyselyiden perusteella tehtävään päätöksentekoon. Tutkimus osoitti, että seulotulla vastaajaotoksella voidaan saavuttaa sama tulos pienemmällä otoksella tai samankokoisella laadukkaalla aineistolla ammentaa enemmän tuloksista.


Kuluttajakyselyillä kerätään kuluttajien mielipiteitä ja kokemuksia tuotteista tai konsepteista. Kyselyihin tavoitellaan vastaajia esimerkiksi tuoteryhmän tai tuotteen käyttäjistä tai potentiaalisista käyttäjistä. Kohderyhmä saavutetaan tuoteryhmän käyttöä tai tuntemusta koskevien seulontakysymysten avulla. Seulontakysymysten avulla voidaan karsia vastaajista myös sellaiset, jotka eivät esimerkiksi ole todellisuudessa kiinnostuneita vastaamaan tai vastaavat valheellisesti päästäkseen osallistumaan ja siten tuottaisivat huonolaatuista aineistoa. Tutkimuksessa havaittiin, että seulonnan läpäisseiden kuluttajien antama tulos erotteli testattuja tuotekonsepteja paremmin kuin kaikista kuluttajista koostuva otos.


Lue lisää julkaistusta artikkelista. Artikkeli on luettavissa maksutta 20.12. asti alla olevasta linkistä.
تعليقات


bottom of page