top of page
  • Writer's pictureAistila

Rommin aistiominaisuuksien jäljillä - Case Symrise AG

Alkoholittomien juomien ja drinkkien suosio on ollut kasvussa jo jonkin aikaa. Alkoholi kuitenkin tuo monien juomien makuun omanlaistaan aromia, makua ja suutuntua, joita on erittäin vaikea jäljitellä alkoholittomaan tuotteeseen. Tämä huomattiin Symrise AG:n ja Aistilan toteuttamassa tutkimuksessa, jossa pyrittiin selvittämään aistinvaraiset erot alkoholittoman ja täysialkoholisen rommin välillä.Tutkimuksen tulokset auttavat tulevaisuuden tuotekehityksessä


Tutkimuksessa käytettiin kuvailevaa menetelmää, jossa tuotteiden aistinvaraisille ominaisuuksille kehitetään oma sanasto ja valitaan ominaisuudet, joiden voimakkuutta arvioidaan sovitulla asteikolla.

- Tutkimuksen tulokset auttavat meitä kehittämään ratkaisuja, jotka vievät meidät tuotekehityksessämme lähemmäksi tavoitetta, kertoo Stefanie Quilitz, Symrise AG:n Sensory & Consumer Insights Project Leader (EAME).


Aistinvaraisten ominaisuuksien lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään alkoholittomien tuotteiden markkinatilannetta ja sitä, miten Symrisen omat teknologiat vastaavat markkinan tarpeisiin. Symrise toimitti Aistilalle lukuisia näytteitä, joita yksi oli prototyyppi alkoholittomasta rommista. Näiden näytteiden perusteella Aistilan koulutettu raati arvioi alkoholillisten ja alkoholittomien näytteiden ominaisuuksia.

Quilitzin mukaan tämä oli tutkimuksen vaikein osuus:


- Näytteet vaativat hyvin laajaa aistipalettia. Analyysin jälkeen erot näytteiden välillä oli kuitenkin helppo havaita: Jotkut näytteet olivat selvästi hedelmäisiä, jotkut kitkeriä ja joissain oli mausteisia sävyjä, mutta lopulta yksikään näyte ei päässyt lähellekään täysalkoholillisen rommin makuprofiilia.


Alkoholiton rommi vaatii vielä kehittämistä


Alkoholituotteiden ja elintarvikkeiden tuotekehitys on pitkäjänteistä työtä. Symrise AG:n tutkimuksen perusteella havaittiin, että kehitteillä olleen alkoholittoman rommiin aistiprofiili ei vastannut alkoholillisen rommin profiilia. Toisaalta on tärkeää selvittää tarkemmin kuluttajien tarpeita alkoholittomien tuotteiden kohdalla. Siten ymmärrettäisiin kuinka samanlaisia kuluttajat odottavat alkoholijuomien alkoholittomien vastineiden olevan aistittavilta ominaisuuksiltaan. Tuotekehityksen suuntaamisen kannalta on olennaista, pitääkö alkoholittomien vastineiden vastata täysin alkoholillista versiota vai haluaisivatko jotkut kuluttajat jopa mieluummin jollain tavalla eroavia tuotteita.


Tutkimuksessa luotua sanastoa ja ominaisuusprofiileja voidaan hyödyntää alkoholituotteiden tulevassa tuotekehityksessä monin tavoin. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tutkia, miten reseptiikan muutos vaikuttaa tuotteen aromiin, makuun ja suutuntumaan. Alkoholiton rommi saattaa haastaa alkoholillisen version jo lähitulevaisuudessa.


Koulutettu raati alkoholituotteiden arvioijana


Tutkimuksessa hyödynnettiin koulutettua raatia. Raatilaiset on koulutettu arvioimaan erilaisilla aistinvaraisen arvioinnin menetelmillä monenlaisia elintarvikkeita, joihin kuuluvat myös alkoholituotteet.

- Alkoholituotteiden arviointiin perehtynyttä raatia voidaan hyödyntää erilaisten juomien arvioinnissa. Tuloksena saadaan tarkkaa tietoa ominaisuuksista ja tuotteiden välisistä eroista, jota voidaan hyödyntää tuotteiden suunnittelussa ja kehittämisessä, kertoo Saara Lundén Aistilasta.Lue lisää koulutetun raadin toiminnasta täältä.

Comments


bottom of page